ZAPA - ARCHITEKCI

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZAPA - ARCHITEKCI Spółdzielnia Pracy Twórczej

(do I'2013 r. Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych) został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w dniu 9 września 1982 roku jako pierwsza w posierpniowej Polsce firma, grupująca indywidualnie działających architektów. W ówczesnym czasie jedyną dopuszczalną - z prawnego punktu widzenia - prywatną formą organizacyjną pracy, była struktura spółdzielcza i taki właśnie status przyjęła ZAPA, w ramach której działalność architektoniczną rozpoczęło 14 Autorskich Pracowniach Architektonicznych.

Znakomitą większość Szefów Pracowni stanowili uznani architekci ze znaczącym doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas wieloletniej pracy w państwowych biurach projektów. ZAPA była również jedyną możliwością samodzielnej pracy dla profesorów gdańskich uczelni. Grupa kilkunastu architektów podjęła ryzyko pracy na "własny rachunek", wybierając wolność zawodową i firmowanie własnym nazwiskiem swojej pracy twórczej. 
Pierwsze lata działania ZAPA potwierdziły słuszność podjętej w 1982 roku decyzji - Firma rozwijała się z wielkim impetem, często realizując dokumentacje projektowe największych inwestycji na Pomorzu i w kraju. Trafiało do nas wiele ciekawych zleceń nie tylko z najbliższych okolic, ale również z terenu całej Polski - "szły" one za nazwiskami uznanych architektów. Państwowe biura projektów, mimo traktowania ZAPA w kategoriach konkurencji, po pewnym czasie zaczęły z nami współpracować, podzlecając opracowywanie architektury.

Nasza droga - samodzielnej finansowo Firmy - była także obserwowana z dużym zainteresowaniem przez architektów z innych rejonów Polski. W kolejnych latach w kilku miastach powstały firmy architektów, wzorowane na ZAPA. 
Mimo zmian systemowych roku 1989 i wstąpieniu Polski na drogę kapitalizmu, ZAPA pozostała Spółdzielnią Pracy Twórczej, utrzymując silną pozycję na rynku projektowym i dbając o obraz Firmy wiarygodnej i kompetentnej.

Prawa natury są jednak nieubłagane - odeszło od nas na zawsze kilku znakomitych architektów - Koledzy: Jerzy Piaseczny, Roman Hordyński, Daniel Olędzki, Andrzej Jagodziński, Józef Chmiel, Szczepan Baum, Ryszard Semka i Stefan Philipp. Po transformacji systemowej kilku Szefów Pracowni założyło swoje własne firmy, rezygnując z działalności w ramach ZAPA.

Szefowie Pracowni i Prezes ZAPAW ramach ZAPA swoje Autorskie Pracownie Architektoniczne prowadzili uznani architekci z bardzo bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym:

 • prof. dr arch. Wiesław Anders
 • dr arch. Mirosław Bartoszewicz
 • prof. dr arch. Szczepan Baum
 • arch. Ryszard Biały
 • prof. dr arch. Józef Chmiel
 • arch. Janusz Gujski
 • dr arch. Mieczysław Hoffmann
 • arch. Roman Hordyński
 • prof. dr arch. Wiktor Jackiewicz
 • arch. Andrzej Jagiełło
 • arch. Andrzej Jagodziński
 • arch. Kazimierz Jarosz
 • dr hab.arch. Andrzej Kohnke
 • arch. Paweł Wład. Kowalski
 • arch. Bogdan Krzyżanowski
 • arch. Andrzej Kwieciński
 • arch. Stanisław Michel
 • arch. Wiesław Ochociński
 • arch. Daniel Olędzki
 • arch. Jerzy Piaseczny
 • arch. Stefan Philipp
 • arch. Danuta Poczman
 • arch. Włodzimierz Rąbalski
 • prof. arch. Ryszard Semka
 • arch. Andrzej Sotkowski
 • arch. Jerzy Szczepański
 • arch. Marian Wszelaki

Wszyscy Szefowie Pracowni byli członkami Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Izby Architektów, posiadają wymagane uprawnienia państwowe w zakresie projektowania i kierowania budowami, a także uprawnienia specjalne, nadane przez Ministra Kultury i Sztuki.

ZAPA to Autorskie Pracownie Architektoniczne kierowane przez Szefów Pracowni i rzesza asystentów, którzy - jak w dawnych czasach czeladnicy pod okiem mistrza - zdobywają tajniki wiedzy architektonicznej. Nierzadko po paru latach współpracy asystenci usamodzielniają się, zakładają własne firmy i zaczynają pracować na własny rachunek. Drugą dużą grupą współpracowników, bez których nie powstałaby kompleksowa dokumentacja projektowa, będąca podstawą do realizacji inwestycji, są doświadczone firmy branżowe. 
W ostatnich latach gros naszych kontraktów jest pokłosiem wygranych konkursów i przetargów architektonicznych, co niewątpliwie świadczy o tworzeniu dobrej architektury przez Szefów Pracowni ZAPA. 
ZAPA wykonuje prace projektowe i studia urbanistyczne w systemie cyfrowym, z uwzględnieniem najbardziej wymagających oczekiwań inwestorów. Zapewniamy nadzór autorski nad realizacją inwestycji. ZAPA jest Firmą odpowiedzialną, gwarantującą wykonanie powierzonych jej prac z należytą starannością. 

Efektem 36-letniej działalności Pracowni ZAPA jest około 950 zrealizowanych kontraktów projektowych, w tym:

 • obiekty użyteczności publicznej: teatry, hotele, obiekty biurowe, szkoły, baseny, obiekty bankowe, sklepy, lotnisko, ratusze miejskie, centra handlowe, restauracje
 • obiekty służby zdrowia
 • kościoły i obiekty sakralne
 • odbudowa zabytkowych zespołów staromiejskich
 • rekonstrukcje zespołów pałacowo-ogrodowych
 • budownictwo mieszkaniowe
 • plany miejscowe zagospodarowania terenów i koncepcje programowo-przestrzenne

Dorobek zawodowy ZAPA i poszczególnych architektów prezentowany był na kilkunastu wystawach w kraju i zagranicą (Berlin, Paryż, Meksyk, Chicago, Brighton, Moskwa, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Elbląg i in.). Wiele spośród zrealizowanych obiektów na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej w Pracowniach ZAPA, otrzymało krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia za najlepsze realizacje architektoniczne. Szefowie Pracowni Autorskich ZAPA wielokrotnie nagradzani byli przez środowisko i władze wszystkich szczebli za swoją twórczość.

Wieloletnia tradycja w połączeniu z doświadczeniem uznanych architektów, stanowią najlepszy wizerunek Firmy ZAPA.

Katarzyna Gebert
Prezes Zarządu ZAPA - ARCHITEKCI

 
Naszą witrynę przegląda teraz 231 gości